Diverse bilag

Download af diverse blanketter, skemaer mv.

Kørselsafregning Excel

Udfyldes direkte i Excel og sendes til kasseren via mail ([email protected]

Kørselsafregning PDF

Udfyldes elektronisk i Acrobat inden eventual udskrift på papir. Afleveres i kassererens indbakke i Tutten – eller sendes til kasseren via mail ([email protected]

Dispensationsansøgning for aldersgrænse
Udfyldes, udskrives og underskrives, hvorefter dokumentet indsendes til DVBF, som tager stilling til om pågældende unge spiller må spille kampe i en aldersgrænse, der ligger mere end et niveau over den nuværende. 

Indmeldesesblanket Senior
Udfyldes elektronisk og udskrives. Herefter skal dokumentet underskrives og sendes til kasseren.

Indmeldelsesblanket Ungdom PDF
Udfyldes elektronisk og udskrives. Herefter skal dokumentet underskrives og sendes til kasseren.

Klubskifteblanket PDF
Udfyldes elektronisk og udskrives. Herefter skal dokumentet underskrives og sendes til kasseren. Kasseren underskriver herefter på klubbens vegne og sender dokumentet tilbage til dig.

Udmeldelsesblanket
Udfyldes elektronisk og udskrives. Herefter skal dokumentet underskrives og sendes til kasseren.